Toolkit

Hulpmiddel voor makers van burgerjaarverslagen

Op deze pagina bieden we hulpmiddelen voor het schrijven van een burgerjaarverslag. Dat hoeft geen grote hoeveelheid werk op te leveren: eigenlijk is de kunst vooral te verzamelen wat u toch al moest weten om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen volgen en te zien of de kwaliteit van de procedures voor participatie op orde is. Een hulpmiddel is: Kader voor het burgerjaarverslag 2009 (pdf) In dit kader schetsen we in welke fasen u het maken van een burgerjaarverslag kunt uiteenrafelen. Dat begint voor het bjv 2009 in januari 2009.

Bij het burgerjaarverslag kunt u starten met het maken van 9 keuzen. Samen met het Kader biedt dit een goede start voor het burgerjaarverslag
Negen keuzen (pdf)Een ander hulpmiddel is het opstellen van een verbeteragenda. Doet u dat samen met burgers, dan kunt u meteen werken aan een betere relatie tussen burger en bestuur

Verbeteragenda met burgers (pdf)

In dit document geven we tips om samen met burgers te bekijken welke verbeteringen er nodig en mogelijk zijn om de kwaliteit te borgen, dan wel te verbeteren.

Lees ook deze rapportages van onderzoek naar burgerjaarverslagen. In deze onderzoeken staan diverse praktische tips voor een goed burgerjaarverslag. Uitgebracht door stichting Rekenschap.

Rapportages stichting Rekenschap

Nieuw: beta-versie van een speelse test van het burgerjaarverslag

Doe hier de test hoe goed uw burgerjaarverslag is

De proeftuin Burgerjaarverslag als participatieinstrument is opgericht om af te komen van het verplichte nummer. Dan is immers het burgerjaarverslag van 2009 toch wel het laatste. De verantwoording is goed onder te brengen in het gemeentelijk jaarverslag. Lukt het om door verantwoording vertrouwen te winnnen? Daarvoor is zenden niet genoeg