Rapportages burgerjaarverslagen Stichting Rekenschap

Hulpmiddel voor makers van burgerjaarverslagen

De stichting Rekenschap onderzocht de burgerjaarverslagen van de 100 grootste steden in 2002, 2003 en 2004. Van de onderzoeken werd een rapportage gemaakt. Doel was om te leren van elkaar, maar ook om de gemeenten te prikkelen tot betere prestaties. Hierbij ging het niet om de vraag of burgers betrokken waren bij het verslag. Het ging puur om de vraag of op basis van de verslagen een oordeel mogelijk was over de kwaliteit van de dienstverlening en de kwaliteit van de procedures voor participatie.
U kunt hier inspiratie halen uit de oude verslagen die veel tips bevatten. Het is ook gewoon leuk om te lezen hoe gemeenten in het eerste jaar nog veel moesten leren en in de loop der tijd steeds beter rapporteerden. De tips verschillen overigens niet per jaar. Ze zijn wel nog steeds bruikbaar, ook voor het gemeentelijk jaarverslag.

Rapportage Burgerjaarverslagen 2002 Rapportage Burgerjaarverslagen 2003 Rapportage Burgerjaarverslagen 2004

De burgemeester heeft de keuze om te rapporteren aan de gemeenteraad, burgers of beiden.

Terug naar de Toolkit Naar stichting Rekenschap (hulpmiddelen verantwoording)

De proeftuin Burgerjaarverslag als participatieinstrument is opgericht om af te komen van het verplichte nummer. Dan is immers het burgerjaarverslag van 2009 toch wel het laatste. De verantwoording is goed onder te brengen in het gemeentelijk jaarverslag. Maar kan het Burgerjaarverslag ook als interactief middel ingezet worden? Lukt het om door verantwoording vertrouwen te winnnen? Daarvoor zoeken we naar nieuwe vormen op deze site