Participatie en verantwoording. 


Tips

Burgervisitatie oude IJsselstreek (september 2014)

Burgers kunnen de verantwoording op zich nemen door op verzoek van de gemeente te kijken naar de resultaten. De gemeente Oude IJsselstreek vroeg kundige burgers om hun organisatieverandering te beoordelen. De mensen deden het gratis en leverden een puik rapport af.

De Tweede Mening

De tweede mening wil samen met gemeenten het onderzoek aan: kan een ‘second opinion’ van burgers bij een bezwaar tegen lastige beslissingen, bijdragen aan betere en beter gelegitimeerde beslissingen? Vergroot dit het vertrouwen in de gemeente?

Over verantwoording.nl

Op deze site vindt u informatie om te komen tot betere verantwoording aan burgers. Het burgerjaarverslag is een instrument om te verantwoorden over de participatie, maar niet het enige middel. Hier kijken we naar andere vormen van verantwoording aan burgers, waarbij participatie van burgers een rol speelt.  Het idee er achter is dat de overheid principieel goed verantwoording dient af te leggen, maar ook dat de overheid vertrouwen moet herwinnen bij burgers. 

1. Hoe kan de verantwoording aan burgers over kwaliteit van de dienstverlening en participatie verbeteren? (betere organisatorische inbedding van responsief en participatief werken in de Planning & Controlcyclus)

2. Hoe kan de verantwoording in samenwerking met burgers worden verbeterd? (participatie van burgers om te komen tot een beter verantwoording)

3. Wat doet dit voor het vertrouwen in de overheid? En kunnen burgers weer zelf verantwoordelijkheid nemen?

Tip: filmpjes over citizen involvement

Hoe vullen Burgemeesters hun rol in als hoeder van de democratie?  (juni 2010)


 • 0> inventarisatie rekenschap en interactie
 • 1a> Toolkit Burgerjaarverslag
 • 1 b> Rapportage Betere evaluatie van burgerpaticipatie "De Harde kant van participatie": over borgen van burgerparticipatie in de P&C-cyclus.Annex bij "De harde kant": Over interne gerichtheid, bureaucratie en vrijblijvendheid 12 tips voor betere borging van goede participatie
 • 2a> Burgers komen met de burgemeester tot een verbeteragenda
 • 2b> Verslag Nieuwe vormen van verantwoording, 
 • Raportage Nieuwe Vormen van verantwoording
 • 2c> Burgers beoordelen de kwaliteit van dienstverlening (en meer (Aparte Site))
 • 3a > burgers nemen zelf verantwoordelijkheid (Gun ons onze schommel
 • 3b> zelf verantwoordelijkheid nemen door burgers vraagt andere sturing overheid
 • .

  Stel anderen op de hoogte van deze site! Vul het emailadres van de ontvanger in:


  Op deze site staat interactie over verantwoording centraal. Lukt het om door interactie over verantwoording vertrouwen te winnnen? Daarvoor zoeken we naar nieuwe vormen op deze site