Agenda

Bezuinigen met burgers

Bezuinigen met burgers is een zeer actueel punt. Om burgers te laten meedenken ontwikkelde het IPP de begrotingswijzer. 

Lees meer >>

Inbreng voor collegeakkoorden 

De raad en het college hebben een belangrijke rol om de ambitie op het gebied van participatie neer te zetten. Juist nu meer mensen weinig vertrouwen hebben in de politiek is het goed te kijken hoe burgers zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen. 

1. Een kans is de werkwijze van dorpsbeheer die in Hoogeveen is uitgeprobeerd. Zelf doen is goedkoper! Krijgen dorpskernen zelf de beschikking over de hoeveelheid geld die voor dat gebied is gereserveerd, dan kunnen ze met die hoeveelheid geld wellicht meer doen. In de dorpskernen kent men de details en de mogelijkheden om met dezelfde hoeveelheid geld meer kwaliteit of meer resultaat te behalen.

zie folder smederijen

2. Gemeenten kunnen een Burgerjury instellen om burgers te laten meedenken in moeilijke beslissingen die niet per se politiek gekleurd zijn (het gaat dan niet over belangen die hun politieke vertaling vinden in de raad). Er is veel kennis over het werken met een burgerjury, waarbij aselect gekozen burgers over een niet politiek onderwerp alle overwegingen en argumenten tot zich nemen,. Voor meer informatie:  Burgerjury

3. Een andere kans is rondom de participatie vast te leggen dat burgers zelf aan het woord komen. Na twee jaar kan een visitatiecommissie opgericht worden die de kwaliteit van de participatie toetst en kijkt wat er goed gaat en wat beter kan. Dat geeft raad en college de kans om werkwijzen indien nodig bij te stellen of te verbeteren. Zie voor meer informatie : www.verantwoording.nl/visitatie.html en www.heinalbeda.nl/Visitatiedocument0906.pdf


In het boekje “De harde kant van Burgerparticipatie” staan tips voor de interne organisatie. Bedoeling is van elkaar te leren en geinspireerd te raken.

Harde kant

Interesse? 


---


De proeftuin Burgerjaarverslag als participatieinstrument is opgericht om af te komen van het verplichte nummer. Dan is immers het burgerjaarverslag van 2010 toch wel het laatste (de wet die het afschaft is nog niet aangenomen). De verantwoording is goed onder te brengen in het gemeentelijk jaarverslag. Maar kan het Burgerjaarverslag ook als interactief middel ingezet worden? Lukt het om door verantwoording vertrouwen te winnnen? Daarvoor zoeken we naar nieuwe vormen op deze site