home burgerpanel burgervisitatie Obama OECD naar site BJV

Burgerjaarverslag als participatieinstrument / participatie en verantwoording

home
faberburgerpanel
dalstravisitatie
obamaObama over public engagement
OECDFocus on citizens (OECD)
site BJVsite BJV


Tips voor participatie en verantwoording in filmpjes
  • Interview met Frank Faber over het burgerpanel Rotterdam, waarbij burgers uit eigen beweging onderzoek doen naar de kwaliteit van de publieke dienstverlening
  • Interview met Johan Dalstra over de burgervisitatie van de gemeenteraad van Leeuwarden, waarbij burgers de aantrekkelijkheid en begrijpelijkheid van de politiek beoordelen
  • Obama over het instellen van het office of public engagement
  • OECD filmpje Focus on citizens


Everyday democracy:
Teveel aandacht gaat naar de verbetering van de instituties. Maar moeten we niet breder kijken? Een pleidooi voor alledaagse democratie: