Burgers weten het beter? 

Gemeenten toetsen geregeld bij burgers  wat zij vinden van de dienstverlening, door klachten te analyseren, te enqueteren, door focusgroepen te organiseren. Dat is goed, maar we willen het ook wel eens omdraaien. Niet de gemeente die start, maar burgers die starten. Als wij de resultaten als burgers willen beoordelen: hoe starten we dan? Waar kijken we naar? 

Dat blijkt anders te werken dan een oordeel vanuit de overheid zelf. Het is als de vis in het water die moet begrijpen wat water is. Voor ambtenaren en bestuurders zijn sommige dingen zo gewoon geworden dat ze niet meer opvallen. 

Methoden om burgers te laten beoordelen

Hier kijken we naar manieren om burgers de overheid te laten beoordelen. Daarbij start de vraag bij burgers. Zij kijken wat voor hen zwaar weegt.. Soms nemen burgers zelf het initiatief. Een protest  tegen overlast, een actie voor een voorziening. Maar als regeren vooruitzien is, hoe organiseer je dan dat burgers zelf kunnen oordelen? Het kan. Op deze site zoeken we naar die methoden. Uit de praktijk kennen we er al twee die goed uitgewerkt zijn:

- burgerpanel: een panel dat zelf beslist welke onderwerpen in de gemeente het verdienen om nader te onderzoeken en dat zelf beslist op welke wijze ze dat willen onderzoeken. (niet te verwarren met een panel dat wordt bevraagd door de gemeente)

- burgervisitatie: een groep betrokken burgers beoordeelt de gemeente op een aantal aspecten als leiderschap, organisatorisch vermogen, effecten en samenwerking met belanghebbenden.

Verder willen we inzicht geven in de vraag wanneer de gemeente de regie wat meer over kan laten aan burgers. 

Er is veel te winnen. Onlangs stelde gemeente Losser een burgerdenktank in die adviseerde over de financiele problemen van de gemeente.De groep bracht in februari 2010 een buitengewoon interessant advies uit. 

Lees het hier.


Site Verantwoording en participatie
Deze site komt voort uit de proeftuin die verantwoording en participatie onderzocht, gestart als Burgerjaarverslag als participatieinstrument. Voor deze proeftuin Burgerjaarverslag als participatieinstrument is een website ontwikkeld. Op de site kunt u meer vinden over verantwoording en participatie. 

Klik hier om de site te bezoeken.

Site Hein Albeda
Hein Albeda heeft deze site gemaakt om gemeenten te helpen om te kiezen voor betere relaties tussen burgers en bestuur. 
Klik hier om de site van Hein Albeda te bezoeken

Heeft u suggesties voor goede voorbeelden van beoordelen door burgers?

Burgers beoordelen. is tot stand gekomen in het kader  van het programma "In actie met burgers"

Hein Albeda