Burgers weten het beter? 

Op verzoek van de gemeenteraad onderzocht een groep burgers (als Burgervisitatiecommissie) hoe de gemeente haar organisatie verandert om minder zelf te doen en meer en beter aan te sluiten bij initiatieven van bewoners en bedrijven. De gemeente wilde van een groep onafhankelijke bewoners horen hoe zij de inspanningen voor verandering beoordelen. “Gaat het de goede kant op en welke bijstellingen zouden goed zijn?”, zo was de vraagstelling. De commissie meent dat het de goede kant op gaat, maar dat het ook tijd is zaken verder in te vullen en op te pakken. De rapportage en de adviezen biedt de commissie op 11 september 2014 aan aan de gemeenteraad.

Burgers visiteren, wat betekent  dat?

Een visitatie is een officiŽle inspectie. Het woord komt van visitare, Latijn voor bezoeken. De term slaat oorspronkelijk op het onderzoek naar de gang van zaken in een bisdom of klooster. Al van sommige middeleeuwse visitaties zijn er verslagen bewaard gebleven. Het heet ook wel een "collegiale toetsing". In Oude IJsselstreek waren het gezaghebbende burgers die de organisatie bezochten en kwamen tot een beeld van wat er goed gaat en beter kan. Een echte collegiale toetsing omdat de leden veel kennis hebben van organisaties en organisatieverandering. De gemeente verdinet een compliment dat ze dit aandurfden. Het past in de nieuwe cultuur van loslaten en profiteren van kennis van anderen. Maar het is voor veel gemeenten wel eng. 

Wat gaat goed en wat kan beter?

Uit de visitatie blijkt dat veel goed gaat, maar dat er ook dingen beter kunnen. De visitatiecommissie hoopt en verwacht dat de gemeente er haar voordeel mee doet


Lees de rapportage  hier. 

Bekijk een impressie van het visitatieproces hier


voorblad rapport

Adviezen
- Doorgaan, maar praktischer uitwerken en leren van fouten
- Geef de gemeentelijke organisatie meer ruimte en duidelijk speelveld
- Resultaten gunnen
- Meer en betere Communicatie


startbijeenkomst


Site Hein Albeda
Hein Albeda heeft deze site gemaakt om gemeenten te helpen om te kiezen voor betere relaties tussen burgers en bestuur. 
Klik hier om de site van Hein Albeda te bezoeken

Heeft u suggesties voor goede voorbeelden van beoordelen door burgers?

Burgers beoordelen. is tot stand gekomen in het kader  van de burgervisitatie Oude IJsselstreek

Hein Albeda